Lewica i prawica narzuca, niszczy i rozwala

Metody działania prawicy i lewicy w Polsce i na Zachodzie są podobne, różnią się jeśli chodzi o cele. W metodach działania nie ma wielkiej różnicy między PO, PiS czy SLD a KNP. Podobnie nie ma wielkich różnić w metodach działania Demokratów i Republikanów w USA. Zarówna lewica jak i prawica narzuca, niszczy i rozwala. PO, PiS i SLD są prosocjalistyczne, ponieważ w swoich programach wyborczych mają bardzo dużo elementów socjalistycznych, natomiast KNP jest bardziej prowolnorynkowy – w swoim programie ma punkty popierających wolny rynek. Powinniśmy jednak pamiętać, że są duże różnice między KNP a całkowicie wolnorynkowymi libertarianami.

Narzucają

Obie frakcje – prosocjalistyczna i prowolnorynkowa – wykorzystując mechanizmy demokratyczne (wybory, Sejm, Senat), po dojściu do władzy, chcą narzucić swoim przeciwnikom własny program wyborczy. Jeśli u władzy będzie PO, PiS czy SLD zwolennicy KNP, wbrew swej woli będą zmuszani do przestrzegania socjalistycznych ustaw uchwalanych w Sejmie i Senacie. Podobnie, gdyby rządził KNP uchwalałby ustawy prowolnorynkowe i zmuszał zwolenników socjalizmu, aby je, pod groźbą kary, respektowali.

Niszczą

Obie frakcje – prosocjalistyczna i prowolnorynkowa – jeśli zdobędą w wyborach władzę, bez skrupułów niszczą swoich przeciwników. Stosują wszelkie wymyślone i dostępne metody, mające pozory legalności. Usłużni intelektualiści i media z chęcią im w tym pomagają lansując i rozpowszechniają fałszywe argumenty oraz popierając nieetyczne działania swojej frakcji. Obecne w Sejmie dwa największe kluby PO i PiS oraz mniejsze, zgodnie blokują nieetycznymi metodami wejście do parlamentu KNP. Progi wyborcze, finansowanie partii z budżetu państwa, nie wyrażanie zgody na JOW mają de facto poparcie zarówno PO jak i PiS oraz innych mniejszych klubów. Natomiast Janusz Korwin-Mikke, prezes KNP, głosi, cytuję: „A co do skorumpowanej wierchuszki… Cóż, mogę tylko powtórzyć: jeśli my nie powsadzamy ich do więzień, to za rok-dwa narodowcy po prostu ich wyrżną.”1).

Rozwalają

Obie frakcje – prosocjalistyczna i prowolnorynkowa – jeśli zdobędą w wyborach władzę, rozwalają to, co zbudowali przeciwnicy. Przykładem jest wprowadzona, za rządu Rakowskiego, tzw. ustawa Wilczka, która dawała dużo swobody w działalności gospodarczej. W czasie swoich rządów PiS i PO z równą gorliwością ograniczały swobody gospodarcze, podwyższały podatki, zwiększały zadłużenie. „Rozwalane” były ustawy oraz resztki wolnego rynku a „budowany” był socjalizm i biurokracja. Podobne poglądy głosi Janusz Korwin-Mikke, lider KNP, cytuję: „Nasz elektorat to drobni przedsiębiorcy, zlikwidowani przez władzę, […] – ale przede wszystkim ludzie, którzy chcą założyć firmę, lecz boją się zmierzyć z przerażającą biurokracją. […] To wspaniali ludzie. Z ich pomocą rozwalimy ten system – pilnie bacząc, by burząc mury, nie rozwalić jednocześnie fundamentów.”2).

1) „Najwyższy Czas!”, Nr 31-32, 27 lipca-3 sierpnia 2013, s. XI.
2) „Najwyższy Czas!”, Nr 31-32, 27 lipca-3 sierpnia 2013, s. XI.

Nowa definicja demokracji

„Rothbard demokrację definiował jako system, w którym – gdy mamy osiem osób i pięć z nich chce iść do kina a pozostałe trzy do teatru, po demokratycznym głosowaniu wszyscy idą do kina, co powoduje że trzy osoby są niezadowolone i tracą swój czas. Rothbard twierdził, że w normalnym świecie nikt by głosowania nie robił, a każdy poszedłby tam, gdzie akurat miał ochotę.”
(„Najwyższy Czas!”, Nr 33-34, 10-17 sierpnia 2013, s. LIV)
Komentarz:
Definicja Rothbarda zwraca uwagę na absurdy stosowania demokracji w sytuacjach, w których nie powinna być ona stosowana.
Obecnie demokracja w republice jest stosowana przez władzę ustawodawczą i wykonawczą do własności wspólnej wszystkich jednostek oraz do własności prywatnej (i działania) jednostki.
Rothbard nie był zwolennikiem demokracji (republiki demokratycznej), ale nie wykluczał zastosowania demokracji jako narzędzia w walce o wolność jednostki i anarchokapitalizm.
Moja definicja demokracji ogranicza zastosowanie demokracji przez władzę ustawodawczą i wykonawczą tylko do własności wspólnej wszystkich jednostek i zabrania władzy ustawodawczej i wykonawczej ingerować (wykorzystując demokrację) we własność prywatną i działanie jednostki.
Co najważniejsze, definicja ta pozwala wyznaczyć priorytety walki o odzyskanie wolności jednostki ukradzionej nam przez władzę państwową.
Podstawowym celem powinno być ograniczenie przedmiotu głosowań w sejmie i senacie do własności wspólnej wszystkich jednostek i wprowadzenie zakazu uchwalania ustaw dotyczących własności prywatnej i działania jednostki.
(więcej na ten temat na stronie www.demokracja.pl7.pl)